Skip to content

moisleephapporecarousjingbehensimi.co

really. And have faced it. can communicate..

Category: Classical

8 thoughts on “ Bapasi Ya Motema

  1. 22 Sik'oyo lokola bosi'bokomi peto na nzela ya kotosa makambo ya solo, mpo ete bozala na bolingo ya solo epai ya bandeko na bino, bolinganaka mingi penza moko na moko, na motema mobimba. 23 Pamba te, bosi'bobotami lisusu, ezali te na molona oyo ebebaka, kasi na nzela ya Liloba ya Nzambe, oyo ezali na bomoi mpe ekotikala libela na libela.
  2. Maman nga na kabi motema eleli mato na Paolo nzambe ya pungu he, lotisa nga ata na ndoto Tango mosusu, nga nde na lingaka mabeboni okomi kosala ngai, lokola okana ngai kala, Paolo de Suza Asengaki ngai bolingo, napesaki ye tango yakozongisa motema ekomi ba problèmes nazo kufa awa liwa ya mayi to ya moto te, liwa ya mandokito ya mbeli to ya masasi te moto abomi ngai nse Paolo .
  3. Kokangela nga motema te mosantu nazo lela Kozingela nga maboko té na kosenga na nga Soki motema moto eleli mongongo eyokani té, oyokaka. Kutu na libumu ya mbisi molili makasi na sé ya mayi Oyokaki losambo ya Jonas Yésu Boni oyoka ya ngai té. Bapasi, kozanga na nga Ozo mona to ozo mona té Eh papa kolela na nga Ozo yeba to ozo yeba té.
  4. Ya solo, babombaka na motema toli ya baboti oyo balingaka bango mingi mpe bayebisaka bango ata makambo oyo bilenge balingaka te koyoka. Moto oyo alingi yo koleka ezali Yehova Nzambe, Tata na yo ya likoló oyo apesi yo toli ete “longolá mitungisi na motema na yo, mpe longolá mpasi na nzoto na yo.”.
  5. Jul 21,  · obangise yangamotema sikatriselikabasika triseso ya kala, nifanye nini, (yebisa ngaa), shelelee bamenga bakokate yoo uzwi osakanisi pee obwaki, mutoto wa djakii, (motema ya mamii kaliba) oyo salinga lelo yeba, obebisivi ya mwana moto, tikakosa kana keba, mokili ti atuu, oyo salinga lelo yeba, obebisivi ya mwana moto, tikakosa kana keba, yosi.
  6. Kokangela nga motema te mosantu nazo lela Kozingela nga maboko té na kosenga na nga Soki motema moto eleli mongongo eyokani té, oyokaka Kutu na libumu ya mbisi molili makasi na sé ya mayi Oyokaki losambo ya Jonas Yésu Boni oyoka ya ngai té Bapasi, kozanga na nga Ozo mona to ozo mona té Eh papa kolela na nga Ozo yeba to ozo yeba té.
  7. mibale oyo bazali na kondima mpe na motema ya boboto mpo na kosala na ndenge ba kokaki koloba soki bazalaka bayekoli wana mibale. 2. Kaka tango bazalaki kotambola, Yesu ye moko aye kukuta bango mpe atuni bango mpona nini bazali na esengo te, kasi bango bazalaki koyeba ye te ().
  8. Bapasi oyo ngayi namonaki mpona yo Bolingo opesinga ata merci te eheee Mpo baboti bayo bafingi ngayi Pauvre, malheureux Namituni na motema ooo mais namiyokeli mawa Mpo bango bakani Babalisa yo na moto ya mosolo Chérie nanga eee namotooo ya mosolo Julia lek'ya roni eee Namotooo ya mosolo Alah ya Tutu eee, Na moto oo ya mosolo Chanel ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *